Atlas Pasajı
BEYOĞLU ATLAS PASAJI 1870
Beyoğlu Caddesi No. Adresinde 1870 tarihinde inşa edilmiştir. Burada Abdülaziz dönemi zenginlerinde Ermeni Agop Köçeoğlu’nun konağı bulunmaktaydı. Binanın yapımında kesme taş ve dökme demir kullanılmıştır. Binanın eşsiz olması için çok para harcanmıştır. Üst katlara geniş ve özel mermerden yapılmış merdivenlerle çıkılmakta idi. Yapının iç dekorasyonunda ve tavanlarda altın varaklı süslemeler yapılmıştı. Üçüncü kat evin kabul salonu idi. Yüksek tavanlı binada duvarlarda mitolojik dönemi anlatan tablolar vardı. Hava, toprak ve ateşi simgeleyen özel semboller vardı. Bu tablolar duvarlarda fresk şeklinde idi. Bu resimler Fransız Saray ressamlarından Hippolyte Dominuque Berteaux tarafından yapılmıştır. Mitolojik dönemin tanrıçaları Mars, Venüs ve Eros tasvirleri görülürdü. Bu binanın üst katlarında Agop Köçeoğlu ve Abdülaziz’in şehzadelik dönemine giden dostluklarından dolayı beraber eğlendikleri bilinmektedir. Agop Köçeoğlu 1882 yılında vefat etmiştir.

Binanın altında ahır binası bulunmakta idi. Daha sonra burası At Cambazhanesine çevrilmiştir. İlerleyen yıllarda yapılan bir değişiklikle buraya bir de pasaj ilave edilmiştir. Pasaj ve konut binası daha sonra birleştirilmiştir. Köçeyan ölmeden evvel bu yapıyı Taksim Vosgeperan Kilisesine bağışlamıştır. İşgal döneminde ise İngiliz Askeri Mahkemesi olarak kullanılmıştır. Bir dönemde de PTT genel müdürlüğü olarak kullanılmıştır.

1932 yılında yapı komple onarımdan geçirilerek bir sanat merkezi haline gelmiştir.  1948 yılında onarılırken 35 localı ve 1400 kişilik bir sinema salonu ilave edilmiştir. Sinema salonu Beyoğlu Caddesi’nin en büyük salonudur. Yapıldığı zaman en modern teçhizatlı sinemasıydı. Sinema hala faaliyetini sürdürmektedir. Yine 1948 yılında Kulis Bar ve 1951 yılında ise Küçük Sahne hizmete açılmıştır. 1970 yılında yapı Kastelli tarafından satın alındı. Daha sonra Kastelli’nin batması üstüne yapı Maliye’ye geçti. 1980 yılında Atlas antikacılar Çarşısı olarak kullanıldı. Bu dönemde 44 mağaza inşa edildi. Günümüzde giyim mağazaları ağırlık kazanmıştır.

Pasajlar

Turan Aknc Kitaplar