Rumeli Pasajı
BEYOĞLU RUMELİ PASAJI 1900
Beyoğlu Caddesi ile Öğüt Sokağı’nı birbirine bağlayan pasaj 1900 yılında Ragıp Sarıca tarafından inşa ettirilmiştir. Beyoğlu Caddesi No. 48 adresindeki pasajın mimarı August Jasmund’tur. Yıldız Sarayı Mabeyn görevlisi Ragıb Sarıca Paşa yatırımlarını gayrimenkule yapmış ve sırasıyla Beyoğlu’nda Rumeli Pasajı, Afrika Pasajı, Anadolu Pasajı isimli tüccar apartmanlar yaptırmıştır. 

Binanın yerinde eskiden Bodos ve Kevork isimli şahısların odun depoları bulunmaktaydı. Yapı adası olarak Beyoğlu Ağa Camii’nin yanındadır. Pasajda ve caddede toplam otuz dükkan bulunmaktadır. Üst katlarda 100 ila 300 metrekarelik 52 daire bulunmaktadır. İnşaat sırasında Paşa’yı çok yorgun gören Sultan II. Abdülhamit, Paşa çok yorgun gözüküyorsun, nedir seni bu kadar yorgun düşüren? diye sorar. Hünkarım kullarınıza başlarını sokacak bir yer yaptırıyorum, der. Bunun üzerine sultan II. Abdülhamit, İyi ne eksiğin gediğin olursa tamamlarız diyerek paşayı teşvik eder.

Bütün malzemesi Avrupa’dan gelen bina dönemin en ileri teknolojisine sahipti. Blokların teraslarında sıcak su tesisatı ve çamaşır kurutma yerleri vardı. Pasaj girişinin iki yanında birinci katta caddeye çıkan konsol kısımlar bulunur. Bu kısımlar beş kat boyunca yukarı doğru yükselir. Çatı katında devam etmez bir balkonla son bulur.  Girişin üstünde iki katta bir balkonlar bulunur.  Üçüncü kattaki pencerelerde üçgen alınlık bulunur. Buna karşın beşinci katta ise oval alınlıklar bulunur. Altıncı kat sonunda bina etrafından bir friz devam eder. Sanki yedinci kat sonradan ilave edilmiş gibidir.  Pasajın girişi görkemlidir ve yanlarında birer sütun bulunur. Kapı üstünde kitabeye benzeyen tarihler bulunur.

Pasajın üst katlarına da çıkılabilen beş kapısı bulunmaktadır. Yapı yedi katlı ve kagir olarak inşa edilmiştir. Üst katlar konut olarak planlanmış olup 56 daire bulunmaktadır. Binanın yapıldığı dönemde eklektik yapı tarzı çokça kullanılmakta idi. Özellikle giriş kapısı fazlaca süslü ve detaylıdır. Binanın eski sahip ve kiracıları arasında Reboul Eczanesi vardı. Binanın açıldığı ilk günden bu yana Jean Cezar Reboul tarafından kurulmuş olan Pharmacie Parisienne ismiyle çok uzun yıllar devam etti. Reboul 1944 yılında vefat etti ama Türk ortakları tarafından devam ettirildi. Abdullah Efendi Lokantası içi klasik döşenmiş bir lokanta olup döneminin en iyi lokantası idi. Bugün Rumeli Pasajı restore edilmektedir.

Pasajlar

Turan Aknc Kitaplar