Hasköy Kula Sinagogu
Kula Sinagogu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Haliç’in kuzey kıyısında Hasköy Parmakkapı Mahallesi’nde, Çekirge Sokağı üzerinde yer almaktadır. İnşa tarihi bilinmeyen Kula İbadethanesi’nin 1948 yılında hurda demir ve teneke deposu olarak kullanıldığı kaydedilmiştir. Yapının bir yesiva olarak kurulduğu ve büyük bir kitaplığının bulunduğu belirtilmektedir. Havradan daha yüksek bir kurum olan yüksek din okulu yesivalarından biri de Kula Yesivası’dır. Aynı isimdeki sinagogun zemin katında yer almaktadır. Kareye yakın dikdörtgen planlı olan ibadethanenin duvarlarında, moloz tas ve tuğladan oluşan almaşık örgü görülür. Zemin katı duvarları oldukça sağırdır. Pencereler, üst kat hizasında, yan ve arka cephelerde yer almaktadır. Dikdörtgen açıklıklı asıl giriş, zemin katın güneybatı kösesinde yer almakta, bu girişi basık kemerli bir pencere izlemektedir. Yapı, günümüzde imalathane olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle, bazı değişikliklere uğramış, iç mekanda yeni bölmeler yaratılmıştır. Yola bakan cephesinde kapatılmış olduğu algılanan açıklıklar gözlenmektedir. Duvar örgüsünden, birkaç defa onarım geçirmiş olduğu anlaşılmaktadır. Günümüzde oldukça harap durumda olan Kula ibadethanesi, 20. yüzyılın başında terk edilmiştir. Yapı, günümüzde imalathane olarak kullanımının gerektirdiği işlevlere göre bazı değişikliklere uğramış, arka bahçesi kapatılmış, arka cephedeki bazı pencereler iptal edilmiştir.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar