Osmanbey Bet İsrael Sinagogu
Bet İsrael Sinagogu; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Osmanbey Rumeli Caddesine açılan sokakta olup 1953 yılında inşa edilmiştir. 1950’lerde İstanbul’daki imar faaliyetleri sonunda Yahudiler Balat, Hasköy ve Galata semtlerinden şehrin yeni gelişen Şişli, Osmanbey semtlerine taşınmışlardır. Bu gelişen semtlerde ibadethane ihtiyacını karşılamak için inşa edilmiştir. Günde iki kez ve Şabat sırasında kullanılan bu sinagog yapı olarak uzun bir dikdörtgendir. Bina asma katlı olup iki uçunda vitraylar bulunur. Tavanın aydınlatılması ve mavi boyanması bir gök etkisi vermiştir. Hilal şeklindeki vitraylı pencere ehal’i muhafaza eden yarım kubbe üzerinde, sinagogun ön cephesinde yer almaktadır. Bu pencere ve sinagogun arkasındaki benzer bir pencere güneş ışınlarının içeri girebilmesini sağlayan tek kaynaktır.

Musevi Sinagogları

Turan Aknc Kitaplar