Eyüpsultan Bahariye Şah Sultan Camii
Şah Sultan Camii; İstanbul Surdışı Eyüp Silahtar Ağa caddesine cepheli olarak 1555 yılında sahile Yavuz Sultan Selim’in kızı Şah Sultan tarafından inşa ettirilmiştir. Camii Eyüp’ten Haliç sahil yolunda Alibeyköy sapağına gelmeden sağdadır. Camiden başka deniz kenarında mevlevi tekkesi ve hücrelerini ve bir de sıbyan mektebi yaptırılmıştır. Bu alanda evvelden Hançerli Sultan denilen Şah Sultan’ın sarayı denilen bir yalı bulunmakta idi. Daha sonra bu yapılar yok olmuştur. Cami ve tekke Sultan III.Mustafa zamanında tamir görmüştür. Bütün bu tamirlere karşın zaman ve çevre tahribatı bu yapıları yok etmiştir. Bunun yerine 1953 yılında Türkiye Anıtlar Derneği tarafından aslına hiç uymayan bir cami yaptırılmıştır. Bu günkü camii bu yeni yapılan hayali camiidir. Bu cami ve çevresi o dönmede Sümbüli tekkesi idi. Cami türbesinde şeyh Merkezzade Ahmet Efendi yatmaktadır. Bugünkü yapı dikdörtgen planlı, taş-tuğla karışımlı duvarlı, kırma çatılı, üçer pencerelidir. Son cemaat yeri ahşap sütunludur. Harime tek kapıdan girilir, kıblenin karşısı mahfillidir.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar