Eyüpsultan Otakçılar Fethi Çelebi Mescidi
Fethi Çelebi Mescidi veya Otakçılar Mescidi; İstanbul Surdışı Eyüp Otakçılar Fethi Çelebi Caddesi ile Kırımi Çeşmesi Sokağının kesiştiği yapı adasında Fatih’in Otakçılarından Fethullah Efendi tarafından inşa edilmiştir. Yapı İstanbul Çevre yollarının Otakçılar çıkışındadır. Kesin inşa tarihi belli değildir. Yapılmış olan mescit tahrip olduğu için 1683 tarihinde Kızlarağası Gazanfer Ağa tarafından ihya edilmiştir. Gazanfer Ağa Saraçhane’de külliyesi olan darüssaade ağasıdır. Mescidin camiye çevrilmesi ise Sadrazam Bayram Paşa’nın katkısı ile olmuştur.

Yapı kırma taştan kagir olarak inşa edilmiş olup çatısı ahşaptır. Mescidin son cemaat yeri ahşapla kaplanmıştır. Minaresi batıda yani sağdadır. Minaresinin küpü üç sıra tuğla bir sıra kesme taş, minarenin kendisi ise beş sıra tuğla bir sıra kesme taştan inşa edilmiştir. Şerefenin etrafı kesme taştır. Minarenin külahı ise kurşun kaplamalıdır. Caminin içi ahşap tavanlıdır. Mihrabı mermer, minberi ahşaptan imal edilmiştir. Gazanfer Ağa tarafından yapılmış bir sebil bulunmaktadır. Caminin tam karşısında ise eski bir Yeniçeri Kulluğu olan, tek katlı Otakçılar Emniyet Binası vardır. Bu yapı Sultan Abdülmecit dönemi yapısıdır. Bunun arakasında ise kitabesi olmayan bir çeşme bulunmaktadır.

Surdışı Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar