Yeniköy Dadyan Yalısı
Dadyan Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesi’nde Düzoğlu isimli bir Ermeni tarafından 1850 tarihlerinde yaptırılmıştır. Düzoğlu’ndan sonra yalı Nikola Aristardi tarafından satın alındı. Yalının üçüncü sahibi de Dadyan ailesi idi. Dadyan ailesinin o dönemde tanınmış siması Artin Dadyan idi. Sultan II. Abdülhamit döneminde Artin Dadyan sarayda Vezir idi. Ayrıca bu ailenin fertlerinden bazıları da Sultan III. Selim döneminde devlette görev aldılar. Dadyan ailesinin son mensupları 1974 yılında yalıyı Adil Sezer’e sattılar. Bu tarihlerde bu yalı restore edildi.
Kagir giriş katı üzerine ahşap bağdadi yapı üç katlıdır. Beyaz renkli yalının ikinci katında tam ortasında cumbası vardır. Cumba üç pencereli ve nazar boncukludur. Yalının en dikkat edilecek detayı giriş katının üstündeki dört sütundur. Bu dört sütunun taşıdığı cumba yukarıda bir balkon oluşturur. Balkonun parapetleri çok süslüdür. Binanın birinci kattan iki yana doğru iki simetrik merdiven rıhtıma iner. Bu binada da her kat penceresi diğerinden farklılık gösterir. Birinci katta demir parmaklık varken ikinci katta pencereler kepenklidir. Yalının bahçesi tüm Yeniköy Yalıları gibi cadde yönündedir. Dadyan Yalısı art nouveau üslubu ile, sütunları ile, üçgen alınlıklı çatısı ile veranda merdivenleri ile çok zarif bir yalıdır.

Rumeli Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar