Çengelköy Şehzade Vahdettin Efendi Köşkü
Çengelköy Şehzade Vahdettin Efendi Köşkü; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Çengelköy tepesinde inşa edilmiştir. Köşklerin kesin inşa tarihi bilinmemektedir. Köşkler dört adet yapıdan meydana gelir. Çengelköy Köceoğlu Korusu Köceoğlu ailesinin çiftliği idi. 18. ve 19. yüzyıllar boyunca birçok köşk yaptırıldı. Yaklaşık 50 dönümlük koru içindedir. İlk yapılmış olan Köceoğlu köşkü Sultan II. Abdülhamit’in oğlu şehzade Burhanettin Efendi için satın alınmıştır. Daha sonra bu koru ve köşk Şehzade Vahdettin Efendi’ye tahsis edilmiştir. Bu arazide Ağalar Köşkü, Köceoğlu Köşkü, Mehmet Vahdettin Köşkü, Kadı Efendi Köşkü, Bahçevan evi ve sera yer alıyordu. Köceoğlu köşkü büyütülerek harem binası yapıldı. Sultan Vahdettin, kendi adını taşıyan köşkü ise Rus Çarı'nın gönderdiği bir hediyenin üzerindeki köşk resminden esinlenerek yaptırmıştı. Bu yapılar arasında üstünde soğan kubbenin olduğu vahdettin köşkü en önemli binadır. Köşkün mimarisini Fransız-Türk Levanten Mimar Alexandre Vallaury tasarlamıştı.
Sultan VI. Mehmet Vahideddin veya Mehmed-i Sadis , 2 Şubat 1861 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Osmanlı İmparatorluğu'nun 36. ve son sultanı ve 115. İslam halifesidir. Çok küçük yaşta anne ve babasını kaybetti. Sultan Abdülmecit'in ikballerinden Şayeste Hanımefendi tarafından büyütüldü. Tahta geçiş sıralamasında çok aşağılarda olduğu için gözden uzak bir yaşam sürdü. Gençlik yıllarında gizlice medrese derslerini takip etmiş, bu özelliği ile tahta çıktıktan sonra kendisine arz edilen şer'i konulara müdahale edebilecek derecede yetkinleşmiştir. İlk evliliğini bu dönemde, ablası Cemile Sultan'ın sarayında görüp beğendiği Emine Nazik Eda Hanım ile yapmıştır. Cemile Sultan, çok sevdiği Nazik Eda üzerine başka bir eş almaması şartı ile Vahideddin'in talebini kabul edeceğini bildirdiğinde ablasının şartını kabul etmesine rağmen, bu evlilikten dünyaya Sabiha Sultan ve Fatma Ulviye Sultan geldikten sonra doktorların tıbben bir daha doğum yapamayacağı bildirilmesi üzerine eşinin de rızasını alarak başka evlilikler yaptı. 1912'de tek oğlu Mehmet Ertuğrul dünyaya geldi. Sultan V. Mehmet Reşat tahta geçtiğinde, Sultan Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi veliaht oldu. Yusuf İzzettin'in 1 Şubat 1916'da bir yurt dışı seyahatine çıkacağı gün henüz aydınlatılamayan bir şekilde intiharı üzerine Vahidettin veliahtlık makamına yükseldi. 1917 Aralık ayında yaveri Mustafa Kemal Paşa eşliğinde beş haftalık Almanya seyahatine çıktı. 3 Temmuz 1918'de Sultan Reşat'ın ölümü üzerine 57 yaşında tahta çıktı. 1918 yazında ordu ve donanmaya bir Hatt-ı Hümayun göndererek Başkomutanlığı üzerine aldığını bildirdi. Devlet yönetiminde aktif bir rol alacağının işaretlerini vermişti ancak iki büyük sorunla karşı karşıya idi: bir yandan, bir felakete dönüşen I. Dünya Savaşı'nı en az hasarla sona erdirmek; öbür yandan, 1913'ten beri imparatorluğa egemen olan İttihat ve Terakki rejimine karşı bir siyasi alternatif oluşturmak. Tahta geçer geçmez, İttihat ve Terakki önderliğine muhalefetiyle tanınan Mustafa Kemal Paşa'yı Suriye Cephesi kumandanlığına atadı. 8 Ekim 1918'de savaşın kaybedileceğinin anlaşılması üzerine Talat Paşa başkanlığındaki İttihat ve Terakki kabinesi istifa etti. Yerine Ahmet İzzet Paşa başkanlığında bir kabine kuruldu ve bu kabine savaşı bitiren Mondros Mütarekesi'ni 30 Ekim 1918'de imzalandı. İzzet Paşa'nın "artçı" kabinesinin de sadece 25 gün süren iktidardan sonra istifası üzerine Padişah diplomat Ahmet Tevfik Paşa'yı 13 Kasım'da sadrazamlığa getirdi. Arkasından ülkeden kaçış geldi.

Bu yapı kırım savaşı sırasında İtalyan askerleri için hastane olarak kullanılmıştır. Yapılar kadar muhteşem korusu da çok önemlidir. Vahdettin Efendi korusu 50 dönüm araziye yayılmış koru Boğaziçi’nin belki de en endemik florasına sahip bir yerdi. Denize doğru oldukça dik bir yamaç üzerine yayılmış olan koru setler üzerine kuruludur. Koru peyzaj tarihi açısından incelenmeye değer bir doğallıktaydı. Daha önce burada bulunan Köçeoğlu Köşkü ile birlikte oluşan florası yıllar içinde zenginleşerek günümüze kadar ulaşmıştı. Sedat Hakkı Eldem tarafından tespiti yapılan bahçe şemasından Türk geometrik bahçe düzeni görülürdü. Ağaçların geometrik bir çerçeve içine alınarak disipline edildiği bu düzende kurulan geometrik kompozisyonlarla yeşil hacimler meydana getirilmişti.

Bahçede bulunan bazı bitki ve ağaç türleri şunlardı: Kocayemiş, ağaç fundası, katırtırnağı, boyacı katırtırnağı, ateş dikeni, akça kesme, geniş yapraklı akça kesme, kermes meşesi, leylak, defne, sarı salkım, çin mürveri, karayemiş, çitlembik, ispir, çoban püskülü, kartopu, kurtbağrı, kardak, yasemin, manolya, yabani gül, böğürtlen, lavanta, yılanyastığı, çiğdem, yabani kuşkonmaz, Trabzon hurması, malta eriği, armut, ayva, delice zeytin, kiraz, vişne, erik, çakal eriği, üvez, fındık, nar, kızılcık, dut, oldukça boylu olmak kaydıyla fıstık çamları, büyük kozalaklı çamlar, kızıl çam, Lübnan sediri, servi, porsuk, su sediri, mazı, batı çınarı, ıhlamur, meşe, akçaağaç, çınar yapraklı akçaağaç, kestane, erguvan, akasya, dişbudak, karaağaç, ceviz, gülibrişim, atkestanesi, manolya, sakız, incir, kokar ağaç, akkavak. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir. Köşkün güncel fotoğrafları Özgül Karadeniz tarafından çekilmiştir.

Anadolu Yakası Köşkleri

Turan Aknc Kitaplar