Yeşilköy Surp Isdepanos Kilisesi
Surp Isdepanos Ermeni Ortodoks Kilisesi; İstanbul’un güneyinde Yeşilköy semtinde 1826 tarihlerinde inşa edilmiştir. 1826 yılında, Barutçubaşı Simon Amira Dadyan (1777-1832), semtteki Ermenilerin ibadet ihtiyacı için bir kilise yaptırır. 1843 yılında ise, yine Dadyan ailesinden Barutçubaşı Boğos Bey tarafından, bugünkü Yeşilköy Surp Isdepanos Ermeni Kilisesi inşa ettirilir ve 1846'da ibadete açılır.41 1860'ta burada bir Ermeni ilkokulu açılmış olduğu bilinmektedir. 1878 yılında, kilisenin bitişiğinde Kapamacıyan Karma İlkokulu inşa edilir ve eğitime başlar. Üç sınıfı olan bu okul 1942 yılında kapanır. 1955'te, bugünkü Özel Yeşilköy Ermeni İlköğretim Okulu'nun anasınıfı bölümü, iki sene sonra da ilkokul bölümü açılmıştır.

Ermeni Apostolik Kilisesi

Turan Aknc Kitaplar