Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Sebili
Mihraşah Valide Sultan Sebili; İstanbul Eyüp Bostan iskelesi sokakta 1794 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılmış olan Külliyenin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Yirmi altıncı Osmanlı hükümdarı Sultan III. Mustafa’nın baş kadını olan Mihrişah Sultan’ın Gürcü asıllı olduğu ve 1744 yılı civarında doğduğu rivayet edilir. Cariye olarak Saray-ı Hümayun’a alınıp, iyi bir terbiye gördükten sonra henüz on üçünde iken Sultan III. Mustafa ile evlendirilmişti. Mihrişah Sultan, 24 Aralık 1761’de, padişaha bir erkek şehzade vermiştir. Sultan III.Selim’in doğumu ile sultanın baş kadını olmuştu. Osmanlı tarihinde 1725-1761 yılları arasındaki 36 yıl boyunca hiç şehzade erkek çocuk doğmamış olduğu düşünülürse, Selim’in dünyaya gelişinin önemi daha iyi anlaşılır. Kısaca, Şehzade Selim’in doğumu hem devlete, hem de babasına büyük saadet bahşetmişti.
Sebilin sağ tarafındaki hacet penceresinin üzerinden başlayarak türbenin başlangıcına kadar devam eden ve Sümbülzade Vehbi’ye ait olan kitabe metni Yesari Mehmet Esat’ın talik hattıyla mermere işlenmiştir. Kitabe şu beyitle sonlanır: Mihrişah Sultan sebil ve çeşme grubu, Bostan İskelesi Sokağı üzerinde, imaret ile Hüsrev Paşa Kütüphanesinin arasındadır. Türk-barok üslûbunun en güzel örneklerinden biri olan sebil ile çeşmeler, mimar kethüdası Arif Efendi döneminde, 1794’te imaret ile birlikte inşa edilmiştir.5 Muhteşem bir sanat şaheseri olan sebilin iki tarafında yer alan ve yekpare mermerden yapılmış küp gövdeli çeşmeler, gerek mimarî, gerekse süsleme bakımından birbirlerinin aynıdır. Çeşmelerin üstte yer alan dikdörtgen bölümünde su ile ilgili bir ayet yer alır.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar