Haseki Bayrampaşa Külliyesi Sebili
Haseki Bayrampaşa Sebili; İstanbul Suriçi Haseki Caddesi’ne cepheli olarak 1636 yılında Sadrazam Bayrampaşa külliyesinin bir yapısı olarak Bayrampaşa tarafından Mimar Kasım Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Sultan IV.Murat’ın en yakın dostu olan Bayram Paşa, 1635 yılında İstanbul Kaymakamı tayin edildi. Şehri çeviren kale duvarlarına içerden ve dışarıdan yapılan ne kadar bina varsa istimlak ederek yıktırdı ve tarihi surları tamir ettirdi. Bayram Paşa su sıkıntısı çeken memleketi Amasya’ya kendi kesesinden ödeyerek su getirdi ve bir de Mevlevihane yaptırdı. 1637 yılında sadrazam ilan edilen Bayram Paşa 1638 yılında Sultan IV.Murat ile Bağdat seferine giderken Urfa’ya yakın Colab mevkisinde beyin kanaması ya da kalp krizi geçirerek öldü. Ölüm tarihiyle ilgili kaynaklarda farklı bilgiler varsa da bu tarih Bağdat Seferi Menzilnamesi’ndeki kayda göre 27 Ağustos 1638. Bayrampaşa hayattayken yaptırdığı Haseki Bayrampaşa Külliyesi içindeki türbesine defnedilmiştir.
Külliye yapıları taş malzemeden yapılmıştır. Çeşme, Haseki Caddesi üzerinde, sebilin biraz sağında yer alan çeşme, cevre duvarının türbeye değdiği noktada inşa edilmiştir. Kaval silmeli bir çerçeve içerisine alınmış olan sivri kemerli nişi ile kırık kaş kemerli ayna taşı ile klasik üslubu yansıtan çeşmenin aslında ahşap bir saçakla donatılmış olduğu duvardaki izlerden bellidir. Klasik üsluptaki sebilin mermer etek kısmı, silmeler dışında herhangi bir süslemeye sahip değildir. Tezgaha oturan tunç bilezikli baklavalı başlıkları olan altı mermer sütuna oturan kemerlerce sebilin üstü taşınmaktadır. Sebilin üstü kubbelidir. Zaman içerisinde kubbe önünde bulunan saçaklar zaman içinde yok olmuştur.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar