Tophane Nusretiye Sebili
Nusretiye Camisi Sebili; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Tophane Meclisi Mebusan Caddesi’ne cepheli Nusretiye Külliyesinin bir yapısı olarak Sultan II. Mahmut tarafından Mimar Mehmet Emin Ağa’ya inşa ettirilmiştir. Plan Özellikleri olarak sebil ana mekanı ikisi sağır toplamda yedi dışbükeyden oluşmuş dairesel formdadır. Dışbükey yüzeylerden en sağdaki kapı olarak değerlendirilmiş ve bu mekan arkasındaki daha dar dikdörtgende hacme adeta saplanmaktadır.
Cephe Özellikleri olarak dış bükey yüzeyleri dairesel olarak tekrarıyla cephe kurulmuştur. Her yüzey sağır etek kısmı, üstünde metal şebekeli yarım daire kemerli pencere kısmı en üstte ise kemer eğrisi devam ettiren benzemeli ve yazıtlı kısımdan oluşur. Burada kullanılan bezeme öğeleri, iki taraftan asılmış drapeli perdeler ile dairesel çiçek motifleri olup yazıt kısmından bir profille ayrılarak dış bükey yüzeyler arasında sütun pilastırları kullanılmıştır. Daha üstte sırasıyla dairesel bir çiçek motifi ile ikinci bir içbükey profil ve son olarak da dik duran bir kenger yaprağı bulunur. Yüzeyi bütünleştiren en önemli detay ise tüm iç ve dış bükey hareketleri sürekli hale getiren profildir. Sağır dış bükey yüzeyler ile prizmatik bölümün olduğu güney cephesinde abdest çeşmesi aynaları olsa da üzerlerinde muslukları yoktur.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar