Üsküdar Karacaahmet Sadettin Efendi Sebili
Sadettin Efendi Sebili ve Çeşmesi; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Karacaahmet Gündoğumu Caddesi ile Tunusbağı Caddesi’nin kesiştiği meydana cephelidir. Karacaahmet Türbesi yanında, Fethi Ahmet Paşa Camii karşısındadır. 1741 yılında ölen kızını yad etmek için Sadettin Efendi tarafından inşa edilmiştir.
Yarım daire planlı olarak yapılan sebil yola doğru çıkıntı yapmaktadır. Yanında bulunan çeşme ile beraber aynı saçağın altındadır. Yapı barok ve rokoko üsluplar gösterir. Çeşme dikdörtgen cephesiyle hazire duvarına bağlı bir duvar çeşmesi görünümündedir. Solunda hazireye sağında ise sebile bitişiktir. Kompozit başlıklı uzun ince sütunlarla belirlenen cephede beş satırlık bir kitabe bulunur. Sebil ise yarım yuvarlak olarak dışa taşkın bir yapıdır. Üç pencere açıklığı vardır. Çokgen bir kasnak üzerine oturan konik bir külahla örtülüdür. Kasnağın altındaki saçak çeşmeye kadar uzanır. Süslemesiz etek bölümünden geçilen tezgah üzerinde rokoko üslüpta volütlü akantus yaprakları olan dört mermer sütun bulunmaktadır. Kompozit başlıkları olan mermer sütunlar dalgalı bir kemer ile bağlanır. Arada üç pencere açıklığı oluşur. Kemerlerin tam tepe noktalarının üst kısmında kabartma olarak bir çiçek yer alır. Günümüzde pencere şebekeleri düzdür. İlk orijinal şebekeler oval olduğu bilinmektedir. Sütun başlıkları üzerinde saçağa kadar düz plastırlar devam eder. Dalgalı kemerlerin üst kısmında Şair Şakir tarafından yazılmış beş satırlık kitabe yer alır. Bu kitabe bütün sebili çevreler.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar