Üsküdar Nuhkuyusu Arif Hikmet Efendi Sebili
Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi Sebili; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Nuhkuyusu caddesine cepheli 1858 yılında Şeyhülislam Arif Hikmet Efendi tarafından inşa edilmiştir. Aynı cadde üzerinde Kartal Baba Camii'nin sol tarafındadır. Köşede bir çeşme, caminin sağ tarafında ise bu ailenin haziresi bulunur. Sebilin Plan Özellikleri olarak Nuh kuyusu caddesi ve Toptaşı Caddelerinin kesişimin de konumlanan tek yüzlü köşe çeşmesidir. Som mermerden çeşme aynası, iki yivli kolonat arasına gerilen çift perde motifiyle süslüdür. Silmeli bir saçakla son bulan düz atkılı alınlığın ortasında bir madalyon yer almaktadır. Madalyonun üzerinde bulunan Tuğra, harf devrimini yanlış anlayan kişilerce kazınarak kaldırılmıştır. İki tarafında set bulunan mermer tekne, Nuh Kuyusu caddesi açılırken yol kotunun düşürülmesiyle yukarıda kalmıştır.
Yüz beşinci Osmanlı Şeyhülislamı. İstanbul’da 1786’da doğdu. 1859’da aynı yerde vefat etti. Sultan Üçüncü Selim zamanı kazaskerlerinden İbrahim İsmet Beyin oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra, sırasıyla Kudüs, Mısır ve Medine kadılıklarında bulundu. Mevleviyet payesi aldı. 1831'de uhdesine İstanbul payesi verilmesiyle İstanbul kadılığına getirildi. Aynı sene nakiplik görevine ve 1833’te Anadolu payesiyle Anadolu kazaskerliğine yükseldi. Daha sonra vazifeden ayrıldı. Evinde bir müddet istirahattan sonra, 1838’de Rumeli payesiyle Rumeli sadareti uhdesine verilmekle beraber Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye üyeliğine getirildi. İki sene sonra teftiş görevi ile Rumeli’ye gönderildi. Dönüşünde Dar-ı Şuray-ı Askeri ye memur oldu. 21.11.1846 tarihinde Mekkizade Mustafa Efendinin yerine şeyhülislam oldu. 7 sene 41 gün görevini adalet ve hakkaniyetle yerine getirdikten sonra 21.3.1854’te Şeyhülislamlıktan ayrıldı. Evine çekilerek ibadet ve ilmi mütalaalarla meşgul iken, 1859’da vefat etti. Kabri, Üsküdar’da Nuh kuyusu Mezarlığındadır.

Sebiller

Turan Aknc Kitaplar