Yeniköy Koimisis Thetokou Koumariotissa Rum Ortodoks Kilisesi
Koimisis Thetokou Koumariotissa Rum Ortodoks Kilisesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli Yakasında Yeniköy Köybaşı Caddesinde Yeniköy’ün merkezinde 1831 yılında inşa edilmiştir. Kilisenin ismi Meryem Ananın ölümüne ithaf edilmiştir. Yeniköy’ün tarihinde o dönemde zengin Rumların, Ermenilerin nüfusun büyük bir kısmını oluşturduklarını anlatılır. O dönemlerde Yeniköy’de 3 Rum kilisesinden bahsedilir. Yeniköy’ün o tarihlerde bağlık ve bahçelik bir yer olduğu anlatılır. Zengin Rumların büyük kısmının denizcilikle uğraştıklarını ve kırım ve kefeden buğday ve arpa taşıdıkları anlatılır.
Kilise Ana caddeye cepheli büyük bir bahçede yer alır. Yapı doğu ve batı ekseninde yapılmıştır. Nartekse giriş u şeklindedir. Apsis ise yarım daire şeklindedir. Kilise kırma bir çatı ile örtülmüştür. Yan kısımlar ise tek eğimlidir. Naos yan neflerden beşer sütunla ayrılmaktadır. Sütunlar mermer kaideler üzerine oturtulmuştur. İkonostationda sütunlar yarım gömme halini alır. Sütun başlıkları Ion formundadır. Kilise köşelerde düzgün kesme taş, duvarlarda moloz taş malzemesi ile yapılmıştır. Binanın dış cephelerinde haç motifleri yer alır. Pencereler ve kapılarda kesme taş söveler bulunur.

Rum Ortodoks Kiliseleri

Turan Aknc Kitaplar