Beylerbeyi Hüseyin Kazım Kadri Yalısı
Hüseyin Kazım Kadri Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Beylerbeyi’nde 1900 tarihlerinde Mimar Kemalettin’e Hüseyin Kazım Kadri tarafından inşa ettirilmiştir. 1870 tarihlerinde Beylerbeyi’nde doğmuş olan Hüseyin Kazım Kadri’nin babası Trabzon valisi Kadri Bey, dedesi ise Sultan I. Abdülmecit’in veziri Hacı Ethem Paşa’dır. Kazım Kadri Meşrutiyetten evvel İttihat ve Terakki’ye üye oldu. Bu dönmede Tanin gazetesini çıkarttı. Sultan II. Abdülhamit aleyhtarı olduğu için İttihat ve Terakki fikirlerini benimsedi. Meşrutiyet sonrası bir çok görevde bulundu. Son görevi Selanik Valiliği idi. Bu görevi sırasında İttihat ve Terakki ile arası açıldı.Kazım Kadri ailesini toplayıp Beyrut’a göçtü.Beyrut’un elde çıkmasından sonra İstanbul’a döndü.Kurtuluş Savaşında Ankara Hükümetini destekledi.
Hüseyin Kadri’nin ölünden sonra yalıda bir süre aile fertleri yaşadı. Daha sonra bu yalıyı İstanbul Valisi Fahrettin Kerim Gökay satın aldı. !970 yılından bu yana lokanta olarak hizmet vermektedir. Pembe rengi ile az görülen yalılardan biridir. Lokanta için yalının giriş katına eklenen bölüm yalının orijinalliğini bozmuştur.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar