Kanlıca Yağcı Şefik Bey Yalısı
Yağcı Şefik Bey Yalısı; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Beykoz Kanlıca Körfez caddesinde 1905 tarihinde Yağcı Şefik bey tarafından 1871 yanan Cemile Sultan yalısının yerine inşa ettirildi. Bu yalının yerinde Cemile Sultan yalısı vardı. Cemile Sultan, Sultan I. Abdülmecit’in kızıdır. Annesi de Prestu hanımdır. Sultan II. Abdülhamit’in annesi genç yaşta veremden öldüğü için Sultan II. Abdülhamit’i Prestu hanım büyütmüştür. Hatta Sultan II. Abdülhamit tahta çıkınca Prestu hanıma Valide Sultanlık ünvanını vermiştir. Ama kız kardeşi Cemile Sultan ile arasının açık olduğu bilinir. Balkapanı’nda tüccar olan Yağcı Şefik Bey 1908 yılına kadar yedi sene Ticaret Odasında azalık ve üç sene Ziraat Bankasında azalık yaptı. Daha sonra Belediye dairesinde aza ve Donanma Cemiyeti Başkanlığında bulundu.1915 yılında vefat eden Şefik Beyin halen akrabaları bu yalıda oturmaktadır. Mimari plan özellikleri ise tipik bir klasik Osmanlı yalısı formunu gösterir. En önemli özelliği ise Balkonsuz olmasıdır. Kanlıca Körfezi’nin kuzey ucunda geniş ağaçlıklı bir bahçe içinde yer alır. Plan şeması simetrik bir kuruluşa sahiptir. Zemin katta servis mekanları ile külhanlı bir hamam bulunur. Kuzey batıda rıhtımdan yapının iki ucundan düzenlenen dış merdivenlerle birinci kata çıkılır.
Cephe özellikleri ise kagir bir zemin kat üzerine ahşap iki katlı inşa edilen yapı, eklektik bir üslupta art nouveau yaklaşımlar sergiler. Kuzey batıda deniz cephesi, kagir bir zemin kat üzerinde yükselir. Katlar arası dişli friz motifli bir korniş ile belirlenmiştir. Zemin kat açıklıkları onarım sırasında değiştirilmiştir. Eksende oda zeminden itibaren köşeleri pahlı bir çıkma yapar. Üstte saçak seviyesinden yükseltilen çatının ortası yuvarlak kemerli bir alınlık yapar. Cephede iki katlı pencere düzeni uygulanmış pencere etekleri ve alınlarında bezeme öğelerine yer verilmiştir. Pencereler ahşap panjurludur. Cephenin iki ucunda geride merdivenler birinci katta camekanlı bir sahanlıkla sonlanır. Üstte merdiven cephe saçak kotunun altında bitirilir. Bu yüzeylerde birer pencere yer alır. Geride kuzeydoğu ve güneybatıya çıkma yapan cepheler görünüşe girer. Bu bölümlerde de iki katlı pencereler bulunur. Kuzeydoğuda kuzeybatı uçta merdiven birinci katta camekanlı sahanlık bulunur. Cephe boyunca öne doğru çıkarılan oda cephesinde ve geride güneydoğu uçta her katta birer pencere bulunur. Güneybatı cephesinde de kuzeydoğu cephesi ile simetrik özelliklere sahiptir. Cepheler ahşap kaplı üzeri beyaz boyalıdır.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar