Kanlıca Yedi Sekiz Hasan Paşa Yalısı
Yedi Sekiz Hasan Paşa Yalısı; İstanbul boğazının Anadolu yakasında Beykoz Çubuklu Piri Reis caddesinde 1870 tarihlerinde Asaf Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Aşı boyası renginde olduğu için Osmanlının Gülü adı ile tanınırdı. Bina Asaf Paşa tarafından yaptırılmasına karşın Yedi Sekiz Hasan Paşa ismiyle meşhurdur. Okuma yazma bilmediği anlatılan Paşa Sultan Abdülaziz döneminde İstanbul’da bir karakolun komutanıydı. Abdülaziz tahttan indirilince memleketi Çorum’a döndü. Sultan II. Abdülhamit tahta çıkınca Sultan Abdülaziz’e sadık kalan insanları tekrar görevlere getirdi. Hasan Paşa’da Beşiktaş Muhafızlığı görevine getirildi.
Tahttan indirilen Sultan V. Murat’ı tekrar tahta çıkarmaya uğraşan Galatasaray Lisesi eski müdürü ve gazeteci Ali Suavi arkadaşları ile Sultan V.Murat’ı kurtarmak için Feriye Sarayını bastı. Bu olayı duyan ve Sultan II. Abdülhamit’e çok bağlı olan Yedi Sekiz Hasan Paşa ekibiyle Feriye Sarayına gitti ve elindeki odunla Ali Suavi’yi öldürdü. Bu şekilde İhtilal önlendi. Sultan II. Abdülhamit ise Yedi Sekiz Hasan Efendi’ye Paşalık rütbesi verdi. Paşa daha sonra Müşir rütbesine kadar yükselmiştir.

Yalının mimari özelliği olarak seksen santimlik bir taş subasman üzerine iki katı tam, birde çatı eğiminden faydalanan bir katı olmak üzere üç katlıdır. İkinci kattaki denize doğru çıkan konsol Osmanlı Yalı Mimarisinin bir özelliğidir.2009 yılında restore edilen yalıya sonradan bir Mehtabiye köşkü ilave edilmiş olup. Mehtabiye yapısı orijinalinde yoktur.

Anadolu Yakası Yalıları

Turan Aknc Kitaplar