Nordstern Hanı
Galata Tersane Caddesi No. 5 adresinde bulunan han Rafael Salomon Kamondo tarafından 1889 tarihinde inşa edilmiştir. Yapı Karaköy Meydanı ile Tersane Caddesi’nin kesiştiği konumdadır. Yapı üç katlı olarak inşa edilmiş olmasına rağmen sonradan bir kat daha ilave edilerek dört katlı bir han haline getirilmiştir. Yapının mimarı Guilio Mongeri’dir. Geç dönem Gotik mimarisinin Rönesans yorumu olan bina Siena’daki Palazzo Spannocchi yapısı ile aynı özellikleri taşır.

Beyoğlu Tapu Sicil Müdürlüğü kayıtlarından anlaşıldığına göre 1813 yılında hanın bugün bulunduğu arsada, Yahudhane ve altında 5 dükkanı olan bir yapı vardı. 1857 tarihli bir belgede ise “Yahudhane arsası ve iki dükkan” diye bir ifadeye rastlanmaktadır.  Bu da bize Yahudhanenin o tarihte olmadığını gösterir. Yine kayıtlardan öğrendiğimize göre 1862’de burada Yosef’e ait tek kapılı bir han ve üç dükkan bulunuyormuş. 1958 yılında Adnan Menderes döneminde yapılan istimlak hareketleri döneminde diğer binalar yıkılınca bu han meydana cephelendi. Karaköy Meydanı’na bakan binalar yıkılınca yol genişledi ve Nordstern Han ortaya çıktı. Ayrıca Yeni Cami ve Yorgancılar caddeleri birleştirilip Tersane Caddesi ismi verildi. Hanın iki cadde tarafı da açılmış oldu. Yüksek Anıtlar Kurulu’nun 1989 yılında aldığı kararla yapı korunması gereken yapılar sınıfına alınmıştır. 1900’lerin başlarında handa Banco Di Roma faaliyet göstermekteydi. Han, 1928 yılında Nordstern Sigorta Şirketi tarafından satın alındı. Giriş katındaki Baylan Pastanesi sayesinde bina bilinir hale gelmişti. 2020 yılında otel olarak kullanılmaktadır.

Bilgiler Turan Akıncı’nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır.

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar