Sümerbank Han – The House Hotel
Galata Yeni Cami Mahallesi Bankalar Caddesi No.5 adresinde bulunan han İtibar-ı Umumi Bankası tarafından 1880 yılında inşa edilmiştir. Yapının kitabesi günümüze gelemediği için yapının mimarı ve önemli bilgilerden yoksunuz. Hanı yaptıran İtibar-ı Umumi Bankası 1899 yılında tasfiye edilince bu hanı Anadolu Demiryolları Şirketi kullanmaya başladı.  Günümüzde The House Hotel olarak hizmet vermektedir.

19. yüzyıl mimarisinin birçok özelliğinin görüldüğü yapı yığma inşaat tekniği ile inşa edilmiş olup kat döşemeleri demir putreller ile taşınmaktadır. Bodrum katı dahil olmak üzere yapı altı katlıdır. Yapının köşeleri kesme taş kullanılarak yuvarlatılmıştır. Bankalar Caddesi cephesinde her kat sonunda yatay bir korniş ile katlara yarıştırılmıştır. Birinci ve ikinci katlarda caddeye bakan beş pencerenin tamamı yuvarlak kemerlidir. Binaya sonradan eklenen beşinci kat cephesi binanın estetiğini etkilemiştir.  

İtibar-ı Umumi Bankası 1868 yılında 50 milyon Frank sermaye ile kurulan banka kuruluşu sırasında dört sene vadeli 125 milyon franklık Osmanlı Hazine Bonosu satın alarak devleti finanse etmiştir. Anadolu Demiryolları Osmanlı Anonim Şirketi 60 milyon Frank sermaye ile 27 Eylül 1888'de, Osmanlı hükümeti tarafından inşa edilip işletmeye açılmış olan Haydarpaşa-İzmir hattını Ankara'ya kadar uzatmak ve işletmek üzere kurulmuştur. Anadolu Demiryolu Şirketi 27 Eylül 1888 tarihinde Haydarpaşa-İzmit hattının Ankara'ya uzatılması için 486 kilometre uzunluğundaki bir demiryolu hattı inşa etme ve işletme hakkı imtiyazı için kuruldu. Anadolu Demiryolları Şirketi 1920 yılında Cumhuriyet idaresine girdi ve merkezini Haydarpaşa Garı'na taşıdı. Boşalan hana Sümerbank taşındı. Bilgiler Turan Akıncı'nın, Remzi Kitabevi tarafından yayınlanan Galata kitabından alınmıştır. 

Ticaret Hanları

Turan Aknc Kitaplar