Üsküdar Ahmediye Camii
Ahmediye Camii veya Kefçe Dede Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasında Üsküdar Gündoğumu caddesi ile Esvapçı sokakların köşesinde 1722 tarihinde Tersane emini İbnül Emin Ahmet Ağa tarafından inşa ettirilmiştir. Caminin mimarı planı kare formundadır. Yaklaşık 250 metrekare alan üzerine moloz yığma taştan inşa edilmiştir. Solunda bulunan minaresi kesme taştandır. 1931 yılında yapıldığı söylenen ahşap son cemaat yeri 1965’teki onarım sırasında kaldırılmış ve yenisi yapılmamıştır. Kapının son cemaat yeri mihraplıdır. Caminin meyilli araziye oturtuluşu ve mimari tanzimi çok başarılıdır. Caminin kubbesi dilimli tromplara oturmakta, sekiz kenarlı kasnağın her kenarında birer pencere bulunmaktadır. Mihrap, sıvalı basit bir niş şeklindedir. Mermer minber küçük fakat devrin güzel bir eseridir. Caminin altta yedi, üstte sekiz penceresi vardır.
Zamanla harap olan cami, 1861 ve 1885 yıllarında onarılmıştır. 1965 yılında tekrar onarılmıştır. Özgün planda bir cami olarak inşa edilmiştir. Daha sonra haziresi, imareti, muvakkithanesi, çeşmesi, sıbyan mektebi, medresesi, kütüphanesi ve sebili yapılmıştır. Cami, köşe başında kalmıştır. Caminin bulunduğu bölge 2008 yılındaki düzenlemelere değin Kefçe Dede Mahallesi olarak anılıyordu. Cami, Malatyalı İsmail Ağa Cami'ye çok yakındır. Caminin banisi İbnül Emin Ahmet Ağa hazirede medfundur. Külliyenin banisi Eminzade Ahmet Ağa’nın 1730 tarihli mezar taşı ve ilk mescidi yaptıran Kefçe Dede’nin altı sütunlu üstü kubbeli açık türbenin de bulunduğu kabristan, caminin kıble ve kuzey tarafında iki kısım halinde yer alır.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar