Üsküdar Çiçekçi Küçük Selimiye Camii
Küçük Selimiye Cami veya Behçeti Konevi Camii veya Selimiye Çiçekçi Camii; İstanbul Boğazı’nın Anadolu Yakasında Selimiye Çiçekçi mahallesinde Tunusbağı Caddesine cepheli olarak 1805 tarihinde inşa edilmiştir. Tunusbağı Caddesi, Selimiye Camii Sokağı ile Şair Nesimi sokakların çevrelediği yapı adasındadır. Hadika yazarı Selimiye Camii'ni anlatırken; "Camiin inşasına 1801 senesi başlanıp 5 Nisan 1805 külliya hitam olmuştur. "Adı geçen tekkeye ilk defa şeyh olan Kangırılı Abdullah Efendi'dir. Padişahın hallinden sonra 8 Ekim 1807 günü Ahmet Paşa Medresesi'nde tedrisata başlamış ve 16 Aralık 1822'de Kudüs Mevleviyeti tevcih olunmuş, sonra avdetinde yolda vefat eylemiştir. Ulemadan bir zat imiş" diye eklemektedir. Cami, yapımından 30 sene sonra 1835 tarihinde Şair Pertev Paşa tarafından şimdiki şekliyle tamir edilmiş ve sağ tarafındaki alana ve Eczane Sokağı'na kadar uzanan yere, şeyh evi, derviş hücreleri ve diğer müştemilat binaları yapılmıştır. Ahşap olan bu yapılar zamanla harap olmuş ve yıkılarak yerlerine şahıs binaları inşa olunmuştur. Camiin sağ tarafında ve yolun karşısındaki köşede 1802 tarihli Sultan III. Selim Çeşmesi ve onun az ilerisinde ise, l767 tarihli Ayşe Hatun Namazgahı bulunmaktadır. Bu namazgahın yanında ise, meşhur Çiçekçi Kahvesi vardı. Camiin karşısındaki Karacaahmet Mezarlığı'nda birçok devlet adamı, şair ve hattatlar gömülüdür.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar