Üsküdar Atpazarı Osman Efendi Camii
Atpazarı Osman Efendi Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Atpazarı mahallesinde Eski Atpazarı Caddesi, Yeni Toptaşı Caddesi ile Beygirciler Sokaklarının çevirdiği yapı adasında 1728 tarihinde inşa edilmiştir. Cami Genç Mehmet Paşa Çeşmesi'nin arkasındadır. Caminin duvarları yığma moloz taşından olup küçük minaresi ve çatısı ahşaptı. Kapı karşısında medrese tarzında yapılmış derviş hücreleri vardı. Bugün yeri park olarak kullanılmaktadır. Semtinden dolayı, Atpazarlı Osman Efendi olarak tanınmaktadır. Hadika yazarı, "Mehmet Saburi Efendi'nin 1717'da vefat etmesi üzerine Hüdayi Dergahı'na şeyh oldu" demektedir. Oysa Silsile-i Celile-i Celvetiye'de Saburi Efendi'den sonra oğlu İsmail Efendi'nin şeyh olduğu görülmektedir. İsmail Efendi çok küçük olmasından ona vekalet etmiş olabilir. Zaten kendi tekkesini 1720'de yaptırdığına göre, Hüdayi Şeyhi olarak pek az kaldığı ve asaleten de atanmadığı için de buradan ayrıldığı anlaşılmaktadır. Şimdiki cami kare planlı ve tek kubbelidir. Kubbesi sekiz yüzlü bir kasnağa oturtulmuştur. Mermer söveli ve kemerli kapısının takına bir ayet-i kerime hak edilmiştir. Bu kapı önünde, dört sütunlu ve üç kubbeli bir revak vardır. Alt üst pencerelerden ışık alır. Minberi mermer olup mihrabı çinileri ile kaplanmıştır. Sağdaki minaresi, cami gibi kesme taş ile kaplanmıştır. Şerefesinin altı sarkıtlıdır. Minare kaidesine konulan bir levhada cami-i şerifin merhum Hacı İbrahim Şakir'in eşi Hacı Semiha Şakir tarafından yapıldığı yazılıdır. Kıble tarafındaki sekiz yüzlü şadırvanın üstü, sekiz mermer sütunun taşıdığı sivri bir kubbe ile örtülmüştür. Hacı Bedel'in bu cami civarında ayrıca bir mektebi olduğu bilinse de günümüze gelememiştir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar