Üsküdar Çarşı Ahmet Çelebi Camii
Ahmet Çelebi Camii; İstanbul Boğazının Anadolu yakasında Üsküdar Çarşı Açıktürbe Sokak ile Aziz Mahmut Hüdai Sokağının kesiştiği yapı adasında 1567 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidin Banisi Ahmet Çelebi olup mescidin mihrabın önündeki hazirede medfundur. Açık türbe Sokak ile Hüdayi Mahmut Sokağı'nın birleştiği yerde ve ikinci sokağın sağ köşesindedir. Caminin kitabesi olmadığı için bilgiler eksik ve noksandır. Cami hakkında Hadika'da şu bilgi vardır: "Banisi Ahmet Çelebi adında bir hayır sahibi olup mihrap önünde medfundur. Mezartaşında "Huvelbaki Sahibul hayrat merhum el-hac Ahmet Çelebi ruhiyçun el-Fatiha sene 1567 yazılıdır. Camiin Ahşap minaresi Mimari açıdan özel ve dikkat çekicidir. Cami hicri 1767 de ve 1797 deki yangınlarda yanmış ve tekrar yaptırılmıştır. Yapı bir çevre duvarı ile ayrılmış bir avlu içindedir.

Anadolu Yakası Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar