Beşiktaş Sinan Paşa Medresesi
Sinan Paşa Medresesi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Beşiktaş Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş Caddesinin kesiştiği noktada 1555 tarihinde Sinan Paşa tarafından yaptırılmış külliyenin bir yapısıdır. Sinan Paşa Osmanlı kaptanı deryası olup Rüstem Paşa’nın kardeşidir. Sinan Paşa Külliyesi Mimar Sinan tarafında Edirne Üç Şerefeli Camiden ilham alınarak inşa edilmiş bir külliyedir. Külliyeden geriye Cami ve Medrese kalmıştır. Külliye’nin hamamı ve sıbyan mektebi günümüze ulaşamamıştır.

Medrese tuğla ve taştan almaşık malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Medresenin 12 göz hücresi bulunmaktadır. Cami avlusunda bir U formu çizen medrese yapısı. Medrese kapısının iki yanında da altışar hücre inşa edilmiştir. Medrese odaları ocaklı olup, tavanları ahşaptır. Avluda ayrıca mermer bir şadırvan yer almaktadır. Sinan Paşa medresesi 1792 tarihinde 14 talebe öğretim görmekte iken, 1914 yılı teftişinde 12 öğrenci saptanmıştır. Çeşitli tarihlerde restore edilmiş olan medrese bugün turistik amaçlarla kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar