Kadırga Küçük Ayasofya Medresesi
Küçük Ayasofya Medresesi; İstanbul Suriçi Kadırga Küçük Ayasofya caddesi, Bardakçı Sokak, Küçük Ayasofya Medresesi Sokağı ve tren hattının çevrelediği alanda bulunan Küçük Ayasofya Kilisesi’nin hemen yanında Ayasofya Sagir Medresesi olup Hüseyin Ağa Medresesi olarak ta bilinir. Birçok kaynak başlangıçta, medresenin tekke olarak inşa edilmiş sonra 19.yüzyılda medreseye dönüştürülmüş olarak belirtilir. Küçük Ayasofya Camii, buradaki yapı adasının merkezini teşkil etmektedir. Evvelce burada Sergios Bakkhos Kilisesi bulunmaktaydı. Bu kilise Babüs’saade Ağası Hüseyin Ağa tarafından kilise camiye çevrilmiştir. Bu medrese yapıları da Hüseyin Ağa tarafından yaptırılmıştır. Hüseyin Ağa’da buradaki haziresinde medfundur.
Medresede 24 hücre bulunmaktadır. Bu hücreler avlunun üç tarafında geniş tabanlı ve yamuk bir U formunda inşa edilmiştir. Her cephede 8 adet Medrese Hücresi bulunmaktadır. Avlunun cami cephesi boştur. Bu cihetle duvar yerine bir demir parmaklık bulunmaktadır. Medresenin hücreler tarafında bir, cami tarafında ise iki olmak üzere toplam üç kapı bulunmaktadır. Çatılar kubbeli olmayıp tonozlu olup kurşunla kaplıdır. Revaklar ise kiremitle örtülmüştür. Medresenin tam ortasında bir şadırvan hemen yanında bir mezar bulunmaktadır. Hicri 1182 tarihli mezar Ayasofya’yı Sagir zaviyesi şeyhlerinden Muhammed Efendiye aittir. 1869 yılında Küçük Ayasofya medresesi öğrenci sayısı 55 talebe idi. 1914 yılında ise 25 öğrenci kayda geçmiştir. Küçük Ayasofya Medresesi 1993 yılından bu yana Ahmet Yesevi Vakfı tarafından kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar