Cağaloğlu Hadım Hasan Paşa Medresesi
Hadım Hasan Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Cağaloğlu Alemdar mahallesi Kazım İsmail Gürkan Caddesi ile Molla Fenari Sokağı’nın kesiştiği yapı adasında Hadım Hasan paşa Külliyesinin bir yapısı olarak 1596 tarihinde inşa edilmiştir. Hadım Hasan Paşa Külliyesi medrese, sebil, dükkanlar ve sebilden meydana gelmektedir. Tamir kitabesine göre, Sultan III.Mehmet devri sadrazamlarından Hadım Hasan Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Paşa vefat ettiğinde külliye içinde bulunan türbeye gömülmüştür. Bu türbe yapısı günümüze gelememiştir. Külliyenin mimar Davut Ağa olduğu bilinmektedir.
Fevkani olan Hadım Hasan Paşa Medresesi’nin girişi bir tonozla inşa edilmiş bir koridorladır. Dershane ve Mescit yapılarına merdivenle çıkılmaktadır. Odalar labirent gibi birbirine açılmaktadır. Medresenin altında akar getirecek dükkanlar yapılmıştır. Alışılmadık bir mimariye sahip olan yapıda bodrum katı vardır. Medrese avlusuz medrese tipinin nadir örneklerinden biridir. Bugün harap halde bulunan yapıdaki hücre sayıları belli değildir. Sadece Mescit binası net olarak görülmektedir. 1792 kayıtlarında 9 öğrenci, 1914 kaydında ise 8 talebe tespit edilmiştir. Günümüzde ise üst katta 9 hücre olduğu tahmin edilmektedir. Medrese belediye tarafından restore edilecektir.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar