Vefa Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi
Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi; İstanbul Suriçi Vefa’da Cemal Yener Tosyalı Caddesi ile Taş Mektepler Sokağı’nın birleştiği köşede Molla Hüsrev Camisi karşısında 1618 tarihinde inşa edilmiştir. Ekmekçizade Ahmet Paşa, Sultan I.Ahmet döneminde görev yapmış bir maliyeci ve vezir idi. Burası ufak bir külliyedir. Külliye, medrese, türbe, sebil, çeşme ve hazireden meydana gelir. Şehzade Camisine çok yakın olduğu için külliyenin camisi yoktur. Yapı 1618 tarihinden önce Sultanahmet camisinin mimarı Sedefkar Mehmet Ağa tarafından inşa edildiği tahmin edilmektedir.
Günümüzde Cemal yener Tosyalı Caddesindeki giriş yerine batı duvarından açılan yeni bir kapıdan girilmektedir. Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi yedi adet kagir hücre ve dershaneden meydana gelmektedir. Hücreler ocaklı, kubbeli ve kare planlı olup, dört tarafı revaklı ve dikdörtgen planlı avlunun üç cephesinde bir U şeklinde yerleştirilmiştir. Türbe ve dershane dördüncü cephede bulunmaktadır. Dershane kagir kare planlı ve kubbeli olup girişin sağında ve avlunun güneydoğusunda kalmaktadır. Avluda bulunan sekizgen planlı şadırvan kesme taştan yapılmış olup restore edilmektedir.

Medrese 1792 de 24 kişi ikamet ederken bu sayı 1869’da 55 kişiye yükselmiştir. 1914 yılı teftiş raporunda ise 20 öğrenci kaydedilmiştir. Ekmekçizade Ahmet Paşa Medresesi, günümüzde İlim Yayma Vakfı tarafından İnnü’l Emin Mahmut kemal İnal erkek öğrenci yurdu olarak kullanılmaktadır.

Medreseler

Turan Aknc Kitaplar