Aksaray Yenikapı Nazperver Sibyan Mektebi
Nazperver Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Aksaray Yenikapı Davutpaşa iskelesi Samatya Caddesi’ne cepheli olarak, Sultan III. Selim’in (1789–1807) kalfası olan Naz Perver Kalfa tarafından 1792 tarihinde inşa ettirilmiştir. Sıbyan mektebi olarak günümüze sağlam iyi bir durumda gelebilen nadir örneklerden biridir. Dikdörtgen planlı, iki katlı, iki sıra tuğla bir sıra kesme taştan yapılmış olan yapının üzeri tonoz bir çatı ile örtülüdür. Sıbyan mektebinin birinci katı ile ikinci katı pencere kemerlerinin hizasından dışarıya taşırılmış olan düz bir silme çepeçevre yapıyı dolanmaktadır. Pencerelerin üzerleri hafifletme kemerleri ile hareketlendirilmiştir. Yapının kuzey cephesinin alt kısmı sağır olarak bırakılmıştır.
Mektebin güneydoğusunda avluya açılan barok üslupta gösterişli yuvarlak kemerli giriş kapısı ile avluya girilmektedir. Giriş kapısı yanında XVIII. yüzyılın sonlarına ait barok üslupta bir çeşmeye yer verilmiştir. Sıbyan mektebinin tüm cephesini kaplayan bu çeşmenin üzerinde. Şair Sururi Osman Efendi’nin kitabesini Sümbülzade Vehbi Efendi yazmıştır. Sıbyan mektebinin batısında küçük bir de haziresi bulunmaktadır. Uzun süre özel kişiler tarafından kullanılan bu yapı günümüzde Romatizma Vakfı tarafından kullanılmaktadır.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar