Karaköy Reisülküttap İsmail Efendi Sibyan Mektebi
Reisülküttap İsmail Efendi Sıbyan Mektebi; İstanbul Boğazı’nın Rumeli yakasında Karaköy Necatibey caddesi Gümrük sokağında 1742 de Reisülküttap İsmail Efendi tarafından inşa ettirilmiştir. Bugün Karaköy Rıhtım meydanında yapılmış olan kapalı otoparka cephelidir.
Bu yerde bulunan Kemankeş Kara Mustafa Paşa’nın yaptırdığı camiinin avlusundadır. Yapının kitabesinde Mektebin banisi, Kastamonu’nun Karayüzlü köyünden Ali oğlu İsmail 1730 tarihinde Reisülküttap olmuştur. 1742 yılında inşa edilen mektep, fevkani olup, batıda yer alan küçük bir oda ve doğudaki kare planlı dershaneden ibarettir. Yapı almaşık denilen iki sıra tuğla bir sıra kesme taştan inşa edilmiştir. Dış cephelerdeki pencereler değişik ebatlı ve dağınık olarak yerleştirilmiştir. Caddeye bakan cepheye üç bitişik pencere yapılmışken, güneye bakan pencereler aralıklı yapılmıştır. Mektebin batı cephesinde ise kemerin ortasında kare tek pencere ve yanlarda iki pencere bulunur. Mektebin kapısı güneydedir. 1946 yılında Türk Turing tarafından 7.000 TL masrafla tamir edilen bina Turgut Kır listesinde ise evkaf tarafından kiraya verildiği bildirilmiştir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar