Eyüpsultan Mihrişah Valide Sultan Sibyan Mektebi
Mihrişah Valide Sultan Sıbyan Mektebi; İstanbul Surdışı Eyüp Eyüp Sultan Camii’nin kuzeyindeki alana 1795 yılında Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılan külliyenin bir kısmına inşa ettirilmiştir. Bostan İskelesi Sokağında buluna Pertev Paşa Türbesi ile Mihrişah Valide Sultan Türbesi’nin karşısında bulunan bu sıbyan mektebi günümüzde mezarlığın içerisinde kalmıştır. Sıbyan mektebi karşısındaki imaret, türbe ve sebil ile birlikte 1795 yılında yaptırılmıştır. Sıbyan mektebinin giriş kapısı Ferhat Paşa Haziresinin arkasında olup, kemerli kapısı üzerinde kitabesi bulunmamaktadır. Bu yapı içerisinde barınan bir ailenin 1970 yılında neden olduğu bir yangında yanmıştır. Günümüzde harap bir durumdadır. Kare planlı, tek katlı olan sıbyan mektebi bir sıra kesme taş, bir sıra tuğladan yapılmış olup, üzeri ahşap çatı ile örtülü idi. Cephesinde dikdörtgen söveli demir parmaklıklı beş penceresi bulunmaktadır. Sıbyan mektebi içerisinde bulunan kitaplığı Eyüp Hüsrev Paşa Kütüphanesi’ne, 1965 yılında da Süleymaniye Kütüphanesi’ne götürülmüştür.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar