Cerrahpaşa Ahmet Paşa Sibyan Mektebi
Sadr Esbak Hacı Ahmet Paşa Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Aksaray Cerrahpaşa ile Davutpaşa iskelesi arasında, Yokuş çeşme Sokağı’nda bulunan bu yapıyı 19. yüzyılda Ahmet Paşa yaptırmıştır. Yapının kısa tarifi Cerrahpaşa Hastanesinin yapı adasının en doğuda kalan caddesi üzerindedir

İki katlı, kesme taştan, üzeri ahşap çatı ile örtülü olan bu sıbyan mektebine arazi konumundan ötürü dışarıdan taş bir merdivenle çıkılmaktadır. Uzun süre polis karakolu olarak kullanılmış olup, orijinalliğinden oldukça uzaklaşmıştır. Yapının kitabesi olmadığı için yapı ile ilgili fazla bir bilgi yoktur.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar