Vefa Şebsefa Kadın Sibyan Mektebi
Şebsefa Kadın Sıbyan Mektebi; İstanbul Suriçi Vefa Atatürk Bulvarı’nda Hacı Kadın Caddesi üzerinde bulunan sıbyan mektebi cami ile birlikte Sultan I. Abdülhamit’in (1774-1789) altıncı kadını Fatma Şebsefa Hatun tarafından 1787 yılında yaptırılmıştır. Şebsefa Hatun Camii ve Sıbyan Mektebi ilk yapılışında yüksek bir set üzerinde bulunuyordu. Ancak, sonradan yapılan çevre düzenlemeleri sonucunda cadde kotunun altında kalmış ve orijinalliğinden kısmen uzaklaşmıştır. Caminin avlusunda bulunan sıbyan mektebi 1805 tarihli vakfiyesine göre kız ve erkek çocukların ders gördüğü bir okuldu. Uzun yıllar boş kalmış olan bina günümüzde Şebsefa Hatun Camii Koruma ve Güzelleştirme Derneği’nce kullanılmaktadır.
Günümüzde cadde seviyesinin altında kalmış olan sıbyan mektebinin zemin katında dükkanlar bulunuyordu. Kesme taş ve iki sıra tuğla örgülü yapı tek katlı, dikdörtgen planlıdır. Taş kemerli bir kapı ile içerisine girilen girişin solunda dershane bulunmaktadır. Tonoz örtülü dershane üç cepheye açılmış pencerelerle aydınlatılmıştır. Cephenin sağına tuğladan bir kuş evi yerleştirilmiştir.

Sibyan Mektepleri

Turan Aknc Kitaplar