Fatih Gazi Osman Paşa Türbesi
Gazi Osman Paşa Türbesi;  İstanbul Suriçi Fatih Camii avlusu, 2126. ada, 24. parselde 1900 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından Mimar Kemalettin’e yaptırılmıştır. Neo-Klasik üsluptadır. Gazi Osman Paşa, Plevne Kahramanı olarak ün kazanmış değerli askerlerimizdendir. 1832 yılında Tokat’ta doğdu, küçük yaşta ailesi ile beraber İstanbul’a yerleşti. Beşiktaş’daki Askeri Rüştiye’yi, daha sonra İdadi’yi bitiren Osman Paşa, 1852 yılında Harbiye’den Teğmen olarak mezun oldu. Daha sonra; Yüzbaşı, İstanbul’da Erkanı Harp dairesinde memur ve Kolağası oldu. 1857 yılında Batı Anadolu’nun özellikle Bursa yöresinin haritasını yapmakla görevlendirilmiştir. Daha sonra Tesalya, Yenişehir Fırka Erkanıharp Reisi, sonra da Cebel-i Lübnan taburuna Binbaşı oldu. Gönderildiği Girit’te gösterdiği başarıdan dolayı Albaylığa, Yemen Savaşı’ndaki hizmetlerinden dolayı da Generalliğe yükseltildi. Sonra Rumeli’de bulunan ikinci orduya tayin edildi. 1875 yılında Manastır Fırka Komutanlığı’na getirildi. Bosna-Hersek ayaklanması sırasında Ferik olarak Niş Fırkası Komutanlığı’na getirildi. 1876 yılındaki Osmanlı-Rus Savaşı’nda gösterdiği büyük başarılardan sonra mareşal rütbesine olan müşir  oldu. Sırp yenilgisinden sonra Ruslar tekrar Osmanlılara savaş ilan edince, Osman Paşa, Vidin ve Rahova’yı savunmakla görevlendirildi. Osman Paşa bunun üzerine Tuna’ya ilerleyerek Plevne’yi ele geçirdi. Rusya ve Romanya’lı askerlerden oluşan büyük ordunun Plevne’yi kuşatması karşısında yaklaşık beş ay süren ve tüm dünyanın askerlik uzmanlarını şaşırtan büyük bir savunma yaptı. Fakat savaşırken yaralandı ve esir düştü. Rus Çarı Aleksandr II bu büyük Türk askerine saygı gösterip kılıcını almadı. Sonra İstanbul’a dönünce Sultan II. Abdülhamit ona “Gazi” ünvanı ile bir kılıç hediye etti. Bir süre sonra da Mabeyn Müşavirliği’ne getirildi. 5 Nisan 1900 tarihinde vefat etti. Ölünceye kadar büyük bir şerefle yaşadı. Vasiyeti üzerine Fatih Camii haziresine gömüldü.

Gazi Osman Paşa Türbesi, 1900 yılında Sultan II. Abdülhamit tarafından Mimar Kemalettin’e yaptırılmıştır. Neo-Klasik üslûptadır. Kare plana sahip olan türbe, tromplu bir kubbe ile örtülmüştür. Sade bir türbedir. Giriş cephesi hariç, üç cephede birer pencere açılmıştır. Türbenin giriş cephesi, iki sütun üzerine bir kemerle sağlanmıştır. Bu sütunlar mukarnas başlıklıdır. Giriş kapısı ise yay kemerlidir. Süs unsuru olarak, sadece sandukanın etrafını çeviren ahşap şebeke bulunmaktadır. Bu şebekede, akant yaprakları, çiçek ve palmet motifleri ile vazoya benzer süslemeler vardır. Türbede, Gazi Osman Paşa tek başına medfundur. Türbe bakımlı ve iyi durumda olup, personel yetersizliğinden dolayı ziyarete kapalıdır. Her yıl, 5 Nisan’da “Gazi Osman Paşa’yı Anma Töreni” yapılmaktadır.

Osmanlı Türbeleri

Turan Aknc Kitaplar