Cerrahpaşa Kasap İlyas Mescidi
Kasap İlyas Mescidi; İstanbul Suriçi Cerrahpaşa Orgeneral Nafiz Gürkan Caddesi 3 adresinde 1495 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet’ döneminde yaşamış olan Kasap İlyas efendi tarafından inşa edilmiştir. Mescit Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin güney doğu köşesindedir. Önünden geçen Nafiz Gürman Caddesi Yedikule ile Aksaray’ı bir birine bağlayan bir caddedir. Sahil surlarına ve tren hattına paralel bir caddedir. İlyas Efendi Nime’ı çeyş olarak adlandırılan İstanbul’un fethine katılmış bir askerdir. Vakfiyesi 1495 yılında kayda girmiş olup Cami’nin dışındaki yapılar günümüze gelememiştir.

Mevcut yapı buradaki 3.yapıdır. 1894 depreminde yapı yıkılmıştır. Sultan II.Abdülhamit döneminde yapı yeniden eldeki malzeme ile aynı temel üzerine inşa edilmiştir. 1977 yılında ise 2. Yapı yıkılıp yeniden inşa edilmiştir. 1993 yılında ise yapının son cemaat yeri yeniden inşa edilmiştir. Doğal olarak ta bu kadar değişikliklerden sonra bugünkü yapının ilk yapılanla hiçbir alakası kalmamıştır. Kare şeklindeki camii dış cepheleri taştan inşa edilmiştir. 1993 yılında ise Son cemaat yeri ahşap ile kaplanmıştır. Bu da binanın tüm görüntüsünü değiştirmiştir.

Dikdörtgen biçiminde yapılmış olan caminin içine sonradan alçıdan bir kubbe yapılmıştır. Mihrap dışarı taşmış olan bir niş şeklindedir. İçi mermer kaplamalıdır. Mermer kaplama üstü ise alçı mukarnaslıdır. Caminin minberi ahşaptır. Caminin minaresi yapının kuzeybatı köşesindedir ve binaya bitişik inşa edilmiştir. Minare düzgün kesme taştan inşa edilmiştir. Minare şerefesi ve alemi taştandır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar