Kocamustafapaşa İskender Çelebi Camii
Ağaç kakan Mescidi veya İskender Çelebi Camii; İstanbul Suriçi Kocamustafapaşa Sümbül Efendi Mahallesi Ağa Çayırı Caddesi Ağaç Kakan Sokak adresindedir. Caminin avlu kapısının açıldığı İskender Çelebi Camii Sokağıdır. Karşısındaki Ali fakih Caddesine çıkan sokak Fıstıklı Sokaktır.  Caminin inşa tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak 1546 tarihli Vakıflar Tahrir defterinde adının geçmesi, vakfiye tarihinin 1538 olduğu anlaşılmaktadır. Mescidi yaptıran Debbağ İskender Çelebi olup, caminin kıble yönünde mezarı bulunmaktadır. Avluda başka mezar yoktur. Kalaycızade Mehmet Efendi isimli zat da minber koydurarak mescidi camiye çevirtmiştir.

Enine dikdörtgen planlı olarak inşa edilen yapının duvarları moloz taşla örülmüştür. Caminin son cemaat yeri kapalı olup, caminin çatısı kiremitle örtülmüştür. Camii uzun süre bakılamadığı için zaman süresinde harabeye dönmüştür.1955 yılında eski plan şemasına bağlı kalarak yeniden inşa edilmiştir. Mihrap çini, minber ve kürsü ahşaptandır. Harimin tavanı ahşap olup mekanda 8 adet saf yapılabilmektedir. Sağ duvarda minareye çıkış kapısı bulunmaktadır. Duvarların alt kısmında ve pencerelerin üst kısmına kadar çini ile kaplanmıştır. Caminin sağ tarafındaki tek şerefeli minare, eski yapıdan tek unsurdur.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar