Gedikpaşa Çadırcı Ahmet Çelebi Camii
Çadırcı Ahmet Çelebi Camii;  İstanbul Suriçi Gedikpaşa Mithat Hayrettin Mahallesi Balipaşa Yokuşu Çadırcı Cami sokak 89 adresinde 1489 tarihinde inşa edilmiştir. Mescidi inşa ettiren Abdullah Hayyum oğlu Hacı Ahmet Efendi Sultan II. Beyazıt döneminde yaşamıştır. 1780 tarihlerinde Samurkeş Mehmet Ağa tarafından camiye minber konmuştur.

Yapı adası üzerinde kıble doğrultusu için dikdörtgen formlu olan yapı arsaya yamuk olarak konmuştur. Altta bir bodrum üzerine iki katlı bir yapı olarak inşa edilmiştir. Duvarlar kırma taş ve tuğla olarak inşa edilmiştir. Mihrap yeni olarak çini ile kaplanmıştır. Minber ve vaaz kürsüsü ahşap olarak inşa edilmiştir. Caminin iç kısmında yerden bir metre yüksekliğe kadar olan kısmı ahşap ile kaplanmıştır. Cami giriş cephesi boyunca mahfil inşa edilmiştir. Bu mahfil betonarmedir. Mihrabın yanında yuvarlak kemerli pencereler vardır. Caminin çatısı betonarme olarak yapılmış olup üstü kiremitle kaplıdır. Caminin kesme taştan yapılan minaresi girişin sağ yönünde olup tek şerefelidir.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar