Fatih Draman Kefevi Mescidi
Kefevi Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Draman Derviş Ali Mahallesi Draman Caddesi 37 adresinde Bizans döneminde inşa edilmiş bir manastırdan daha sonra Osmanlı döneminde camiye çevrilmiştir. Rum Ortodoks kiliseleri Batı Doğu aksında inşa edilirler. İstanbul’daki tüm rum kiliseleri böyledir. Bu yapı ise kuzey ve güney aksındadır. Yapının büyük bir kısmının 867 depreminde yıkıldığı sanılmaktadır. 1078 tarihinde tahtan indirilen VII. Michael Dukas bu manastırda rahip olarak yaşamıştır. Daha sonra bir dönem bu yapı kilise olarak ta kullanılmıştır.

Fatih döneminde 1478 tarihinde Kırım Osmanlılar tarafından feth edilmiştir.“Kefe”den gelen Hristiyanların bir kısmı Sarıyer Kefeliköye, bir kısmı da  Bizans kilisesi müştemilatına yerleştirilmiştir. Bundan dolayı bu yapı Kefevi ismini almıştır.  1628 yılında Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında çıkan sürtüşmeler üzerine bu yapı Sultan VI. Murat döneminde camiye çevrilmiştir. Burada ibadet eden Hıristiyanlara ise Balat’taki Surp Hreşdagebet Ermeni Kilisesi tahsis edilmiştir. 1700 yıllarda Sadrazamlık yapan Hekimoğlu Ali Paşa tarafından mescide minber konularak camiye çevrilmiştir. Yapı beş sıra moloz taş üç sıra tuğladan inşa edilmiş tipik bir Bizans yapısıdır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar