Fatih Çarşamba Cebecibaşı Mescidi
Cebecibaşı Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Hatip Muslihiddin Mahallesinde, Eski Nişancı Cafer Çelebi Camii yakınında, Cebecibaşı Sokağına cepheli 1480 tarihlerinde inşa edilmiştir. Mescidin mimarı, banisi ve yapılış tarihi bilinmemektedir. Hadika da bu mescidin Cebecibaşı Şücaettin tarafından yapıldığı belirtilmektedir. İstanbul Camileri adlı eserde buna ilave olarak, Cebecibaşı Şücattin Ağa’nın mezar taşı kitabesine göre 18.yüzyılda yaşadığı, dolayısıyla mescidin de bu tarihlerde yapıldığı yazılmaktadır. Oysa 1546 tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defterinde “Cebeci Mescidi” geçmekte, Vakfiye tarihinin 1488 olduğu ve Mevlana Ali Bin İbrahim tarafından tescil edildiği ifade edilmektedir. Bu duruma göre Şücaettin Ağa olsa olsa bu mescidin ikinci banisidir.

1959 ve 1974 yıllarında, İsmail Ağa Camii Derneği tarafından önemli bir tamir gören caminin iç kısmı 224 metrekaredir. İki ön, ikişer de yan duvarlarda olmak üzere altı tane müzeyyen penceresi vardır. Kaloriferli olan camiinin mihrabı mermer, minber ve kürsüsü ahşap olup müezzin ve kadınlar mahfili vardır. Fevkani olan caminin tavanı betondur. Kapı üzeri kitabesinde tamir tarihleri yazılıdır. Abdest alma yerleri ve mermer ayakkabılıkları ile son cemaat mahalli mevcut olup avlusu yoktur. Bitişiğinde Kuran Kursu, öğrenci yurdu ile küçük ve bakımlı bir haziresi vardır. Caminin vakit namazlarında ortalama 50-60, Cuma namazlarında ise 250-300 civarındadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar