Fatih Atikali Nurettin Hamza Mescidi
Üçbaş Mescidi veya Nurettin Hamza Mescidi; İstanbul Suriçi Fatih Atikali Mahallesi Nişanca Caddesi Saray Ağası sokakta 1532 tarihlerinde inşa edilmiştir. Burası İstanbul’daki güzel tarihi köşelerden biridir. Nişanca Mehmet Paşa Camisi’nin bulunduğu Nişanca Caddesi üzerinde Kaba Halil Medresesi, kitabesiz bir Osmanlı Çeşmesi tarihi Zincirlikuyu ve Nurettin Hamza Külliyesi bulunur. Bu külliye içinde medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve mescitten oluşmaktadır. Karasu Üçbaş Köyünde doğan Nurettin Hamza tarafından 1532 yılında yaptırılmıştır. Mimar Sinan’ın tarihi tespit edilebilen ilk eseri olmasından ötürü önemlidir. Nurettin Hamza Amasya’da kadılık yapmıştır. Köyünün ismini kendine lakap olarak seçmiştir. Mimar Sinan’ın İstanbul’da inşa ettiği ilk yapıdır. Zaman içinde birçok değişiklikler yapıldığı için özelliğini kaybetmiştir. Özgün taş ve tuğla duvarlar zamanla sıvanarak kapatılmıştır.  Pencereler ve mihrapta değişikler ileri boyutludur. 1729 yılında Balat Yangını sırasında yanmıştır.1989 yılında tekrar yapılmıştır.

Avlu kapısından girildiğinde, sağ tarafta hazire, sol tarafta çatısı kiremitli ve atıl durumda olan Üçbaş Medresesi bulunmaktadır. Camiye girerken, etrafı camekanla kapatılmış küçük bir bölüme geçilir. Son cemaat yeri harimle birleştirilmiştir. Harimin doğu ve batı duvarlarında altta ve üstte simetrik ikişer pencere bulunmaktadır. Mihrap duvarında ise, iki yanda altlı üstlü ikişer pencere vardır. İç alan 95 metrekare olup mihrap mermerden inşa edilmiştir. Minber ve vaaz kürsüsü ahşaptır.  Daha önce ahşap olan tavan zaman içinde beton haline getirilmiştir. Minare kaidesi ve kitabesi döneminden kalmadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar