Caferağa Mescidi; İstanbul Suriçi Şehremini İbrahim Çavuş Mahallesi Ayık Fırın Sokağında inşa edilmiştir. İlk banisi Fatih Devri ileri gelenlerinden Yusuf Fakih Efendi’dir. Zamanla harap olan ve vakfı da perişan olan camii, ocak ağalarından Yaya Başı Cafer Ağa yeniden yaptırmış ve vakfını da ihya etmiştir. Vakıf tarihi 1516’dır.Nakit olarak 2000 akçe ile evler vakfedilmiştir. Mescidin minberini Hamami Halil Ağa 1679 tarihinde koydurmuştur. Halil Ağa Macuncu Çarşısında Müftü Ebüssuut Efendi’nin yaptırdığı hamamda kiracı iken icar akdi feshedilerek Hamamdan çıkarıldığında Cafer Ağa Camii yakınında arsa alıp bir hamam yaptırarak kızgınlığını teskin etmiştir. Bu yüzden bu hamam İnadiye Hamamı diye bilinir. Yine bu zat mescit yakınında yaptırdığı İnadiye Hamamını’da vakfedip Cafer Ağa Mescidi’nin minberine ve Aksaray civarındaki Yakup Ağa mescidi minberine de vazifeli tayin etmiştir.

Meşhur Şeyhülislam Zenbilli Ali Efendi’nin halen izi kalmayan evi de mescit karşısında bulunuyordu. 1970 yılında yıkılarak tamamiyle yeniden betonarme olarak yapılan cami, yamuk, dörtgen planlıdır. Sağında olan minaresi beton olup girişi son cemaat yerindedir. Mihrabı çini, minber ve kürsüsü ahşaptır. İç duvar etekleri kahverengi seramik kaplı olup müezzin ve kadınlar mahfili vardır. Caminin kapısı üzerindeki tamir kitabesi 1899 tarihlidir.

Caminin girişinde kuyu ve giriş solunda 1970’deki tamirde yapılan çeşmesi vardır. Haziresi mihrap önünde olup birkaç kabir bulunmaktadır. Demir parmaklı ihata duvarı ile çevrili bulunan caminin cemaati ortalama vakit namazlarında 80-100, Cuma namazlarında 400 civarındadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar