Fatih Atikali Mehmet Ağa Camii
Mehmet Ağa Camii;  İstanbul Suriçi Fatih Atikali Mahallesi Manyasizade Caddesi, Mehmet Ağa Camii Sokakta 1585 tarihlerinde Mimar Davut Ağa’ya yaptırılmıştır. Külliye bölgesinde büyük bir arazide kuruludur. Bir diğer taraftan ise Saray Ağa Caddesi Hamam Sokak 19 adresindedir. Külliyenin 1585 yılında Mimar Davut Ağa tarafından yapıldığı doğu kapısı üzerindeki kitabede yazılıdır. Külliye Camii, çeşme, tekke, medrese, türbe ve hamamdan meydana gelir. Mehmet Ağa Osmanlı tarihinde görev yapmış ilk Habeş asıllı haremağasıdır. Bu külliye dışında Üsküdar’da iki mescit ve Divanyolunda medrese, mektep ve sebil inşa ettirmiştir.

Camii kare planlı olarak yapılmıştır. Sahnın üzeri 11 metre çaplı bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe sekiz ayakla taşınmaktadır. Taşıyıcı sekiz kemer duvar payeleri üzerine oturmaktadır. Kubbe kasnağı sekiz adet ağırlık kulesi tarafından çevrelenmiştir. Mermer mihrap, dışarıya taşkın olup, yarım Kubbe İle örtülüdür. Mihrabın iki yanında iki sütun, mukarnaslarla bir üçgen ile sonlanmıştır. Mihrabın etrafı çini ile kaplanmıştır. Minber mermerden olup geometrik geçmelerle süslüdür. Sade bir ahşaptan yapılmış olan vaaz kürsü bulunur. Camide iki sıra pencere bulunur. Alt sıradakiler dikdörtgen olup mermer sövelidir. Üst kattaki pencereler ise sivri kemerlidir. Caminin içi 180 metrekare olup yukarıdaki mahfillerle beraber 350 kişi ibadet yapabilmektedir. Cami 1743, 1938, 1982 yıllarında restore edilmiştir. Son cemaat yeri camla kapatılmıştır. Külliye bahçesinde Mehmet Ağa’nın büyükçe bir türbesi bulunmaktadır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar