Edirnekapı Hadim Mesih Mehmet Paşa Camii
Hadim Mesih Mehmet Paşa Camii; İstanbul Edirnekapı Karagümrük Prof.Naci Şensoy caddesinde inşa edilmiştir.

CAMİNİN BANİSİ

Mesih Hadım Mehmet Paşa, Sultan III. Murat saltanatı döneminde 1 Kasım 1585-14 Nisan 1586 döneminde sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Bulgar asıllı olduğu büyük olasıdır. Devşirme olarak küçük yaşta Enderun'a alınmıştır. Sarayda ak ağa olarak görev yapmıştır. Hazinedarbaşı görevi yapmakta iken, Ekim 1574'de Hüseyin Paşa'nın yerine Mısır Beylerbeyi olarak Mısır'a gönderilmiştir. Mesih Mehmet Paşa, İran Seferi'nde Serdar-ı Ekrem olarak bulunan Özdemiroğlu Osman Paşa'nın o cephede iken bir hastalık sonucu 29 Ekim 1585'de öldüğü haberi İstanbul'a ulaşınca 1 Kasım 1585'da Sultan III. Murat tarafından Sadrazam görevine atanmıştır. Sadrazam olarak padişahın ve saraylıların devamlı devlet ve hükümet işlerine karışmasına hedef olmuş ve bundan tedirgin olmuştur. Nisan 1586'da devlet işlerinde Sadrazam'ın isteklerini karşılamayan Reis-ül Küttab Hamza Efendi'nin padişah tarafından azlini istemiştir. Fakat Sultan III. Murat Sadrazam'ın bu isteğini reddetmiştir. Bunun üzerine Mesih Mehmet Paşa'nın‘’istiklali olmayan vezir-i azam iş göremez’’diyerek 4 ay kadar kaldığı sadrazamlıktan istifa ettiği belirtilmiştir. Sadrazamlık görevinde iyi idareli, vakur ve ciddi olduğu belirtilmektedir. Bu istifasından sonra Mesih Mehmet Paşa emekliye ayrılıp diğer bir devlet işi ve ünvanı verilmemiştir. Mesih Mehmet Paşa 1592'de İstanbul'da ölmüştür. Fatih yakınlarında Hırka-i Şerif Camii tarafında olan "Mesih Mehmet Paşa Camii" kenarında bulunan üstü açık olan türbesine gömülmüştür.

Bu yapı adasında Hasan Paşa’nın yaptırdığı bir mescit vardı. Bu yapı zaman içinde tahrip olunca bu yapı Hadım Mesih Mehmet Paşa tarafından yeniden yaptırıldı. Bu yapıda uzun süre kullanıldıktan sonra tahrip oldu. Sultan II.Abdülhamit döneminde  fetva Emiri Hacı Nuri Efendi tarafından günün yapı şekillerine uygun olarak yeniden inşa edildi. 1987 yılında camiye ek bir bina ilave edilmiştir. Caminin duvarları kagir, kubbesi demir iskeletlidir. Bütün duvarlar çinilerle kaplanmıştır. Mihrap ve minber Kütahya çinileri ile kaplanmıştır. Yapı merkezi kubbelidir. Cephelerde saçak altından başlayarak 2 metrelik bir ahşap kaplama ile çevrelenmiştir. Tek şerefeli minare eski yapı ile yeni ilave arasında kalmıştır.

Suriçi Mescitleri

Turan Aknc Kitaplar